تور جهانی تیراندازی با کمان
تور جهانی تیراندازی با کمان
تور جهانی تیراندازی با کمان

مهارت 5

امتیاز بازی 3,546 نظر
5
تعظیم بگیرید و مهارت های تیراندازی با کمان خود را به آزمایش نهایی اختصاص دهید! در دو حالت مختلف بازی کنید: World Tour را انتخاب کنید و به انواع مکانهای عجیب و غریب سفر کنید. برای تبدیل شدن به یک قهرمان واقعی سعی کنید در 50 سطح به طور فزاینده ای سه ستاره کسب کنید. یا حالت Balloon Challenge را برای بازی سریع آتش بازی انتخاب کنید ، به بالن ها ضربه بزنید تا پیشرفت کنید و تا حد ممکن امتیاز کسب کنید. هدف را با دقت نگه دارید و قبل از شلیک مواظب باد و قدرت باشید. چندین مسافت مسیری که می توانند حرکت کنند ، بچرخند یا مبهم شوند ، در انتظار شما هستند. آیا می توانید بر همه آنها تسلط داشته باشید؟