تکان دادن
تکان دادن
تکان دادن

مهارت 4.5

امتیاز بازی 3,546 نظر
4.5
در این بازی مهارت شایان ستایش به عنوان یک کرم کوچک ناز که در حال فرار از سیل است بازی کنید و سعی کنید تا حد امکان با یک کلاه گیس بزنید تا امتیاز بالایی کسب کنید! به دیوارها نزنید و در سوراخها قرار نگیرید و از توپهای آبی که به شما می چسبند ، پاک نکنید و شما را آهسته کنید. نقاط نقره ای را جمع آوری کنید تا استقامت را برطرف کرده و نقاط رنگین کمان را برای بهبودی و استقامت بیشتر انتخاب کنید. برای چند ثانیه احساس امنیت داشته باشید و اگر هنوز این عمل کافی نیست ، می توانید یک توپ فوتبال را دریبل بزنید ، از روی رمپ ها پرش کرده و وسایل مفیدی مانند سکه ، آهن ربا و یا جمع آوری کنید!