هیلز
هیلز
هیلز

مهارت 5

امتیاز بازی 3,546 نظر
5
تا کجا می توانید بروید؟ سوار اتومبیل خود شوید و سعی کنید مسیری پر از تپه های شیب دار ، موانع مشکل و سنبله های خطرناک را به دست آورید. کنترل ها ساده هستند: برای رانندگی و نگه داشتن ماشین ، چرخش اتومبیل خود را به عقب ضربه بزنید. برای به دست آوردن پاداش ، یک تلنگر بسازید و سکه های دیگری را جمع آوری کنید تا وسیله نقلیه خود را در فروشگاه ارتقا دهید و حتی بیشتر رانندگی کنید. قبل از اتمام بنزین ، قوطی های جری را انتخاب کنید - در این حالت بازی به پایان رسیده است. آیا می توانید همه موانع را پشت سر بگذارید و به یک نمره عالی برسید؟