پارتی استخر Moto X3M
پارتی استخر Moto X3M
پارتی استخر Moto X3M

مهارت 5

امتیاز بازی 3,546 نظر
5
Moto X3M برگشته است و در این دنباله مطمئناً خیس می شوید! سعی کنید 22 سطح با مضمون تابستانی را هرچه سریعتر شکست دهید. مسابقه از طریق لوله های غول پیکر زیر آب ، به منجنیق در هوا ، جلوگیری از موانع لکه دار و انجام مانع های دیوانه برای زمان جایزه. در مورد تصادف نگران نباشید - همیشه می توانید از آخرین پاسگاه شروع کنید ، اما ثانیه های ارزشمند خود را از دست می دهید. بنابراین سعی کنید هر آهنگ را با یک حرکت انجام دهید تا در پایان سطح هر 3 ستاره برنده شوید. دوچرخه های جالب جدید را باز کنید ، مقداری لباس شنا را در آن قرار دهید و به مهمانی استخر بروید!