چاقو باران
چاقو باران
چاقو باران

مهارت 5

امتیاز بازی 3,546 نظر
5
چاقوهای خود را تیز کنید و برای چالش نهایی آماده شوید! در این بازی مهارت اعتیاد آور دیوانه ، شما باید برای شکستن آنها چاقوها را به سمت اهداف پرتاب کنید. با ضرب و شتم در هر مرحله 5 یا با جمع آوری سیب ، چاقوهای اضافی و ابزارهای جذاب را باز کنید. منتظر لحظه مناسب برای پرتاب باشید و مطمئن شوید که به هیچگونه چاقو یا اشیاء قبلاً در هدف گیر نیاوردید. اگر می خواهید چالشی اضافی داشته باشید و چاقوهای مخصوص دیگری را باز کنید ، حالت رئیس را بازی کنید! آیا می توانید همه آنها را بزنید و به نمره بالایی برسید؟