بسکتبال سه بعدی
بسکتبال سه بعدی
بسکتبال سه بعدی

مهارت 4

امتیاز بازی 3,546 نظر
4
مهارت های بسکتبال خود را در این بازی ورزشی به سبک بازی ثابت کنید و سعی کنید در 45 ثانیه امتیازات زیادی را کسب کنید! سریع بکشید و توپها را داخل حلقه پرتاب کنید. سعی کنید ضرب را با به ثمر رساندن چندین سبد در یک ردیف برای کسب امتیاز جایزه فعال کنید. آیا می توانید به نمره بالایی برسید؟