چم دروازه بان
چم دروازه بان
چم دروازه بان

مهارت 5

امتیاز بازی 3,546 نظر
5
در این بازی هیجان انگیز فوتبال به عنوان دروازه بان بازی کنید و برای تیم خود قهرمانی کنید! توپ را مسدود کنید تا یک امتیاز بگیرید یا با دستکش خود را بگیرید تا دو امتیاز کسب کنید. اگر سه امتیاز جمع کنید تیم شما یک گل به ثمر می رساند. زمان و سرعت مناسب برای شکست دادن حریفان و پیروزی در اینجا بسیار مهم است!