دارت های سه بعدی
دارت های سه بعدی
دارت های سه بعدی

مهارت 4.5

امتیاز بازی 3,546 نظر
4.5
این شبیه ساز هیجان انگیز دارت 3D را بازی کنید و سعی کنید رایانه یا یک دوست را در همان دستگاه مورد ضرب و شتم قرار دهید! بین یک بازی 101 ، 301 و 501 انتخاب کنید و مشکلی را انتخاب کنید که مطابق توانایی های شما باشد. پرتاب 3 دارت ، نوبت خود را بگیرید و اولین کسی باشید که نمره خود را کاهش می دهید تا دقیقاً صفر برنده شوید. آیا می توانید یک قهرمان ورزشی واقعی دارت شوید؟