Blaze Kick
Blaze Kick
Blaze Kick

مهارت 4.5

امتیاز بازی 3,546 نظر
4.5
مهارت های ضربه آزاد خود را در این بازی فوتبال چشمگیر آموزش دهید و سعی کنید در 60 ثانیه به اندازه امتیازات کسب کنید! منتظر لحظه مناسب برای شلیک و هدف باشید ، آن را به شما امتیاز و زمان می دهد. برای به دست آوردن یک شات قدرت در سطح خود قرار بگیرید ، از آن برای سوزاندن از طریق دیواره استفاده کنید و به ضرب ضربه بزنید تا یک افزایش نمره غول پیکر بدست آورید!