جام جهانی 18 پا زدن آزاد
جام جهانی 18 پا زدن آزاد
جام جهانی 18 پا زدن آزاد

مهارت 4.5

امتیاز بازی 3,546 نظر
4.5
آیا آنچه برای کسب جام جهانی لازم است را دارید؟ مهارت های ضربه آزاد خود را در این بازی فوتبال پر سرعت 3D ثابت کنید! ضربه تند وشدید زدن به شلیک و سعی کنید برای رسیدن به نمره هدف در هر دور. تکنیک تیراندازی خود را متفاوت کنید و ضربات خود را خم کنید تا دیوارها و دروازه بان را شکست دهید. برای رسیدن به امتیاز بیشتر هدف و گوشه هایی را هدف قرار دهید و از طریق مسابقات به فینال 2018 راه خود را بدست آورید!