ایر هاکی سه بعدی
ایر هاکی سه بعدی
ایر هاکی سه بعدی

مهارت 5

امتیاز بازی 3,546 نظر
5
ازی این نسخه 3D سریع گام از بازی های ورزشی محبوب بازی که در آن مهارت های واکنش شما است! در برابر رایانه یا یک دوست در دستگاه همراه خود رقابت کنید. مشکلی را انتخاب کنید که با مهارت های شما مطابقت داشته باشد و نمره مورد نظر را انتخاب کنید. پس از آن فقط مسئله شوت زدن توپ به درون دروازه حریف برای پیروزی در بازی است!