فوتبال آمریکایی ۲۰۱۸
فوتبال آمریکایی ۲۰۱۸
فوتبال آمریکایی ۲۰۱۸

مهارت 4.5

امتیاز بازی 3,546 نظر
4.5
صبر کنید تا لحظه ای مناسب توپ را به گل تبدیل کنید و به یک قهرمان فوتبال واقعی تبدیل شوید! در این بازی ورزشی مبتنی بر مهارتها امتیاز زیادی کسب کنید و سریع باشید چون زمان محدود است. یک ضربه کامل به شما فرصت پاداش می دهد ، در حالی که از دست دادن توپ به شما یک پنالتی زمانی می دهد. تا کجا می توانید بروید؟