ضربات آزاد سه بعدی
ضربات آزاد سه بعدی
ضربات آزاد سه بعدی

مهارت 4

امتیاز بازی 3,546 نظر
4
مهارت های ضربه آزاد خود را در این بازی فوتبال پر سرعت 3D ثابت کنید! ضربه تند وشدید زدن برای شلیک و سعی کنید به عنوان امتیاز که ممکن است قبل از اینکه شما زندگی را تمام کنید. تکنیک تیراندازی خود را متفاوت کنید و ضربات خود را خم کنید تا دیوارها و دروازه بان را شکست دهید. هدف یا گوشه ها را برای گرفتن امتیاز جایزه بدست آورید. آیا آنچه را برای کسب امتیاز بالا و کسب جام کسب می کنید ، دارید؟